Přečtěte si závěrečnou zprávu o nehodě UL Bristelu, který při nácviku nouzového přistání na dráhu 05 ihned poté, co přelétl plot, ztratil rychlost a havaroval na prahu dráhy. Prosím zejména naše instruktory UL letadel o seznámení se s příčinami nehody i důvody, které nakonec vedly ÚZPLN k doporučení pro LAA, aby byla instruktorovi odebrána licence instruktora.

Více zde: https://uzpln.cz/incident/618  nebo Závěrečná zpráva UZPLN_Bristel


Acknowledgements recorded using the "Read and Understood"(RnU) Plugin.