Obsah tohoto kurzu

Co se dozvíte v tomto kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s pravidly, legislativou, požadavky EASA/ÚCL na výcvikové organizace (ATO) pro provádění seznamovacích letů. V tomto kurzu probereme zejména:

  • Legislativní rámec provádění seznamovacích letů
  • Co to vlastně je “seznamovací let” a jak ho definují nařízení EASA/ÚCL
  • Jaké jsou nároky na výcvikovou organizaci, která chce provádět “seznamovací lety”
  • Jak realizujeme “seznamovací lety”, co je pro to potřeba a jaké jsou nároky na provedení “seznamovacího letu”
  • Jaké jsou nároky na pověřenou odpovědnou osobu, která organizuje “seznamovací lety” a jejich realizaci
  • Jaké jsou nároky na piloty z hlediska kvalifikací a náletu
  • Jak provádíme “seznamovací lety” z provozních míst
  • Probereme směrnici nezákonného vměšování a ochranu civilního letectví před protiprávními činy, kterou musíme implementovat při provádění “seznamovacích letů”

Proč je to důležité?

Protože to chceme dělat dobře a správně. Pro bezpečné provádění seznamovacích letů je nezbytné, aby každá zúčastněná osoba byla seznámená s pravidly jejich provádění a tato pravidla respektovala.

Pouze při společném respektování pravidel můžeme létat bezpečně, budeme si všechny lety užívat a zůstane všem úsměv na rtech, jako má posádka na obrázku vpravo, a o to jde především.

Připraveni? Jdeme na to! 🙂

Vojta