Vážení uživatelé letiště Benešov,

podle dnešních informací od dodavatelské společnosti začnou práce na modernizaci drah letiště Benešov 15. září 2020. Do té doby nás tedy nečekají žádná omezení provozu.

Rozfázování prací stále platí, takže hned v prvních dnech po nástupu firmy dojde k překopání dráhy 09/27 přibližně na úrovni letištní budovy a to od severního okraje dráhy 09/27 směrem na jih až k plotu. Z východní části letiště tedy bude obtížnější přístup k čerpací stanici.

Z jednání rady letiště 26. srpna vyplynulo, že se budeme všichni snažit o co nejmenší omezování provozu. Společnosti F AIR a LŠ BEMOAIR nabídly, že v případě provozu kluzáků omezí vlastní místní činnost, aby plachtaři mohli využívat stávající dráhy. Zástupce GAC přislíbil, že bude včas informovat, pokud nebude plánovat provoz kluzáků. Dále byla ustavena pracovní skupina ve složení M. Rohel (F AIR), M. Ramert (GAC), V. Nováček (LŠ BEMOAIR), a V. Hadač (Letiště Benešov přísp. org.), která se bude zabývat koordinací provozu a stavebních prací.

Výstupy budou sloužit jako podklady pro vydávání NOTAM, budu vám je zasílat touto cestou a budou i publikovány na lkbe.eu.

S pozdravem

Vladimír Hadač
Letiště benešov přísp. org.


Acknowledgements recorded using the "Read and Understood"(RnU) Plugin.