Bezpečnostní opatření 01/2020

Změna poskytovaných služeb na letišti Letňany a nové prostory TRA GA Letňany  a TRA GA

Letňany N
Od: 01.01.2020
Do: NEURČENO

Popis:

Od 01.01.2020 došlo ke změně poskytované služby INFO na LKLT na službu rádio. V té souvislosti došlo k zavedení nových prostorů TRAGA Letňany N a TRAGA Letňany S. Podrobnější informace k novým prostorům na konci tohoto dokumentu.

Riziko: Nebezpečí sblížení nebo srážky s jiným letadlem

Klasifikace rizika: – Catastrophic 5/Remote 3 (netolerovatelné riziko nastává příležitostně)

Odůvodnění:

Při odletech a příletech z/na LKLT dochází k předávání letadel mezi službou Letňany RADIO a KBELY VĚŽ na hranici výše uvedených prostorů, tj. v oblasti obce VINOŘ. V této poloze zbývá do zařazení do okruhu cca 1 km. Vzhledem k tomu, že není zaručeno předávání informací navzájem mezi stanovišti LKLT RADIO a KBELY VĚŽ, nemusí mít pilot včas informace o provozu letadel na okruhu, letadel odlétávajících a přilétávajících. Je třeba si uvědomit, že čas od navázání spojení při příletu s LKLT RADIO do zařazení do okruhu může být menší než 20 sekund.

Doporučení pro snížení rizika:

  1. Zvýšení pozornosti a vyhledávání okolního provozu
  2. Před hranicemi prostorů a při letu po okruhu, pokud to podmínky a typ letadla umožní omezit rychlost letu na maximálně 90KIAS (165km/h)
  3. Pokud to umožní vybavení letadla mít na příposlechu i frekvenci druhého z obou stanovišť a vytvářet si situační povědomí o okolním provozu.
  4. Mít rozsvícena všechna světla i ve dne

Opatření pro snížení rizika:

Seznámení instruktorů, létajícího personálu a klientů s tímto bezpečnostním opatřením a doporučením. Instruktoři a létající personál letecké školy, dále ještě před letem upozorní klienty na novou situaci.

Seznámení se Závěrečnou zprávou ÚZPL o odborném zjišťování příčin vážného incidentu –
nebezpečí srážky letounů Cessna 172S poznávací značky OK-COK a Bristell ELSA poznávací značky OK-WAR 18 na LKLT dne 31. 3. 2019

[dg ids=”11629″]


Acknowledgements recorded using the "Read and Understood"(RnU) Plugin.